Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu (Gimnazjum do 2017r.)

 • Zajęcia integracyjne
 • Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej
 • Klasa pierwsza tworzy koktaile
 • Występ z okazji Dnia Nauczyciela
 • Ślubowanie klas pierwszych
 • Wycieczka na Górę Miejską
 • Rycerze w naszej szkole
 • Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu
 • Wygrywamy w Zawodach Siłowych
 • Casting na św. Mikołaja
 • Happy Teddy Bear Day
 • slider
 • Konkurs My Christmas Card
Zajęcia integracyjne 1 Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej2 Klasa pierwsza tworzy koktaile3 Występ z okazji Dnia Nauczyciela4 Ślubowanie klas pierwszych5 Wycieczka na Górę Miejską6 Rycerze w naszej szkole7 Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu8 Wygrywamy w Zawodach Siłowych9 Casting na św. Mikołaja10 Happy Teddy Bear Day11 Jasełka 201712 Konkurs My Christmas Card13
jquery slider by WOWSlider.com v8.7
 

 

 

Strona głowna -> ARCHIWUM -> E g z a m i n gimnazjalny -> Egzamin gimnazjalny 2015

21-23.04.2015 Egzamin gimnazjalny

9-11.12.2014 Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem

 

 

1. Pamiętaj, aby zabrać ze sobą legitymację szkolną.

2. Pamiętaj, że możesz zabrać ze sobą tylko przybory do pisania / rysowania.

3. Podczas egzaminu nie można korzystać z kalkulatora. Na salę egzaminacyjną nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

4. Po otrzymaniu zestawu egzaminacyjnego należy uważnie zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza.

5. Sprawdź, czy zestaw zadań zawiera wszystkie strony. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.

6. Na stronie tytułowej wpisz swój kod, numer PESEL i naklej naklejkę z kodem.
 
7. Na karcie odpowiedzi wpisz swój kod i numer PESEL, wypełnij matryce znaków oraz naklej naklejkę z kodem.
 
8. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.
 
9. Rozwiązania zadań zapisuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem. Nie używaj korektora.
 
10. W arkuszu znajdują się różne typy zadań. Rozwiązania zadań zamkniętych zaznaczaj na karcie odpowiedzi w następujący sposób:
wybierz jedną z podanych odpowiedzi i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej litera, np. gdy wybrałeś odpowiedz A:
11. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.
12. Rozwiązania zadań otwartych zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj.
 
13. Rozwiązując zadania, możesz wykorzystać miejsce opatrzone napisem Brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.
 

 

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.
 
Telefony komórkowe - porównaj na Ceneo.pl