Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu               
 (Gimnazjum do 2017r.)

 • Czytamy po angielsku...
 • Miło spędzamy czas...
 • Uczymy się w ciekawy sposób...
 • Dbamy o zdrowie...
 • Czytamy książki...
 • Recytujemy po angielsku...
 • Świętujemy ważne dni...
 • Rodzice robią nam niespodzianki...
 • Zapraszamy ciekawych gości...
 • Świętujemy Europejski Dzień Języków...
 • Jesteśmy otwarci na inne kultury...
 • Z radością witamy wiosnę...
 • Dbamy o relacje...
 • Wygrywamy nagrody...
 • Tradycje są dla nas ważne...
 • Dbamy o przyrodę...
 • Rozwijamy zainteresowania...
 • Troszczymy się o naszych bliskich...
 • Podejmujemy wyzwania...
 • Troszczymy się o innych...
 • Świetnie się bawimy...
 • Okazji do świętowania jest dużo...
 • image slider
 • Zaskakujemy innych...
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Zaprzysiężenie władz nowego zarządu Uczniowskiej Rady Szkolnej


Zaprzysiężenie władz nowego zarządu Uczniowskiej Rady Szkolnej.

W wyniku demokratycznych wyborów, które odbyły się dnia 27 października wyłoniony został zarząd URS. Przewodniczącym szkoły został Maciej Radecki – uczeń klasy 2b. W skład zarządu weszły również jako zastępcy przewodniczącego – Małgorzata Jasińska z klasy 2c oraz uczennica klasy 2a Dominika Tobiasz. Do zarządu URS należą również osoby, które uzyskały znaczną ilość głosów, są to: Krystian Jaworski kl.2a, Dominika Basta kl.¤3e oraz Katarzyna Rejowska kl. 1a i Dominika Dąbrowska kl.1b.

W dniu 10 listopada podczas akademii z okazji Święta Narodowego – Dnia Niepodległości – odbyło się zaprzysiężenie władz nowego zarządu Uczniowskiej Rady Szkolnej. Przewodniczący szkoły – Jan Rejowski – przekazał władze nowym przedstawicielom URS prosząc ich jednocześnie o rzetelne wypełnianie swoich obowiązków oraz opiekowanie się całą społecznością szkolną, której są reprezentantami. Maciej Radecki obiecał godnie reprezentować wszystkich uczniów, a także spełniać ich oczekiwania w miarę swoich możliwości. Maciek wraz z zastępcami podziękował byłemu przewodniczącemu oraz osobom, które bardzo angażowały się w pracę URS. Poprosił pana Dyrektora o wręczenie im dyplomów i upominków w postaci książek. Nagrodzone zostały Sylwia Nowak oraz Kinga Tyliszczak z kl. 3a za reprezentowanie szkoły w asyście sztandaru podczas wszystkich uroczystości w latach 2013-2015 oraz Adam Garwol za zaangażowanie w pracę URS poprzez oprawę muzyczną imprez szkolnych.

W związku z wyborem nowego przewodniczącego szkoły nastąpiła również zmiana w asyście sztandaru. Dotychczasowe miejsce Macieja Radeckiego zajął Szymon Golonka z kl. 1a, który uroczyście odebrał sztandar szkoły i¤przyrzekł go szanować i godnie reprezentować szkołę w środowisku lokalnym.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w pracę URS w ubiegłym roku szkolnym, ponieważ każdy z nas zdaje sobie sprawę z ogromu pracy, jaki trzeba włożyć, aby móc zorganizować w szkole imprezy na tak wysokim poziomie jak dotychczas.

 

Galeria zdjęć

 

 

 

Autor: Monika Szczurek
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.