Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu (Gimnazjum do 2017r.)

 • Zajęcia integracyjne
 • Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej
 • Klasa pierwsza tworzy koktaile
 • Występ z okazji Dnia Nauczyciela
 • Ślubowanie klas pierwszych
 • Wycieczka na Górę Miejską
 • Rycerze w naszej szkole
 • Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu
 • Wygrywamy w Zawodach Siłowych
 • Casting na św. Mikołaja
 • Happy Teddy Bear Day
 • slider
 • Konkurs My Christmas Card
Zajęcia integracyjne 1 Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej2 Klasa pierwsza tworzy koktaile3 Występ z okazji Dnia Nauczyciela4 Ślubowanie klas pierwszych5 Wycieczka na Górę Miejską6 Rycerze w naszej szkole7 Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu8 Wygrywamy w Zawodach Siłowych9 Casting na św. Mikołaja10 Happy Teddy Bear Day11 Jasełka 201712 Konkurs My Christmas Card13
jquery slider by WOWSlider.com v8.7
 

 

 

Zaprzysiężenie władz nowego zarządu Uczniowskiej Rady Szkolnej


Zaprzysiężenie władz nowego zarządu Uczniowskiej Rady Szkolnej.

W wyniku demokratycznych wyborów, które odbyły się dnia 27 października wyłoniony został zarząd URS. Przewodniczącym szkoły został Maciej Radecki – uczeń klasy 2b. W skład zarządu weszły również jako zastępcy przewodniczącego – Małgorzata Jasińska z klasy 2c oraz uczennica klasy 2a Dominika Tobiasz. Do zarządu URS należą również osoby, które uzyskały znaczną ilość głosów, są to: Krystian Jaworski kl.2a, Dominika Basta kl.¤3e oraz Katarzyna Rejowska kl. 1a i Dominika Dąbrowska kl.1b.

W dniu 10 listopada podczas akademii z okazji Święta Narodowego – Dnia Niepodległości – odbyło się zaprzysiężenie władz nowego zarządu Uczniowskiej Rady Szkolnej. Przewodniczący szkoły – Jan Rejowski – przekazał władze nowym przedstawicielom URS prosząc ich jednocześnie o rzetelne wypełnianie swoich obowiązków oraz opiekowanie się całą społecznością szkolną, której są reprezentantami. Maciej Radecki obiecał godnie reprezentować wszystkich uczniów, a także spełniać ich oczekiwania w miarę swoich możliwości. Maciek wraz z zastępcami podziękował byłemu przewodniczącemu oraz osobom, które bardzo angażowały się w pracę URS. Poprosił pana Dyrektora o wręczenie im dyplomów i upominków w postaci książek. Nagrodzone zostały Sylwia Nowak oraz Kinga Tyliszczak z kl. 3a za reprezentowanie szkoły w asyście sztandaru podczas wszystkich uroczystości w latach 2013-2015 oraz Adam Garwol za zaangażowanie w pracę URS poprzez oprawę muzyczną imprez szkolnych.

W związku z wyborem nowego przewodniczącego szkoły nastąpiła również zmiana w asyście sztandaru. Dotychczasowe miejsce Macieja Radeckiego zajął Szymon Golonka z kl. 1a, który uroczyście odebrał sztandar szkoły i¤przyrzekł go szanować i godnie reprezentować szkołę w środowisku lokalnym.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w pracę URS w ubiegłym roku szkolnym, ponieważ każdy z nas zdaje sobie sprawę z ogromu pracy, jaki trzeba włożyć, aby móc zorganizować w szkole imprezy na tak wysokim poziomie jak dotychczas.

 

Galeria zdjęć

 

 

 

Autor: Monika Szczurek
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.