• Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195 Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki 8
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Strona głowna -> ARCHIWUM -> E g z a m i n gimnazjalny -> Egzamin gimnazjalny 2017

21-04-2017 Egzamin gimnazjalny - arkusze i rozwiązania

Informacje o egzaminie i arkusze egzaminacyjne z wcześniejszych lat znajdziesz tutaj.

 

1. Pamiętaj, aby zabrać ze sobą legitymację szkolną.

2. Pamiętaj, że możesz zabrać ze sobą tylko przybory do pisania. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

3. Podczas egzaminu nie można korzystać z kalkulatora. Na salę egzaminacyjną nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

4. Po otrzymaniu zestawu egzaminacyjnego należy uważnie zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza.

5. Sprawdź, czy zestaw zadań zawiera wszystkie strony. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.

6. Na stronie tytułowej wpisz swój kod, numer PESEL i naklej naklejkę z kodem.
 
7. Na karcie odpowiedzi wpisz swój kod i numer PESEL oraz naklej naklejkę z kodem.
 
8. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.
 
9. Rozwiązania zadań zapisuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem. Nie używaj korektora.
 
10. W arkuszu znajdują się różne typy zadań. Rozwiązania zadań zamkniętych zaznaczaj na karcie odpowiedzi w następujący sposób:
wybierz jedną z podanych odpowiedzi i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej litera, np. gdy wybrałeś odpowiedz A:
11. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.
12. Rozwiązania zadań otwartych zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj.
 
13. Rozwiązując zadania, możesz wykorzystać miejsce opatrzone napisem Brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.
 
 

 

 

 

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.