Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu (Gimnazjum do 2017r.)

 • Zajęcia integracyjne
 • Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej
 • Klasa pierwsza tworzy koktaile
 • Występ z okazji Dnia Nauczyciela
 • Ślubowanie klas pierwszych
 • Wycieczka na Górę Miejską
 • Rycerze w naszej szkole
 • Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu
 • Wygrywamy w Zawodach Siłowych
 • Casting na św. Mikołaja
 • Happy Teddy Bear Day
 • slider
 • Konkurs My Christmas Card
Zajęcia integracyjne 1 Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej2 Klasa pierwsza tworzy koktaile3 Występ z okazji Dnia Nauczyciela4 Ślubowanie klas pierwszych5 Wycieczka na Górę Miejską6 Rycerze w naszej szkole7 Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu8 Wygrywamy w Zawodach Siłowych9 Casting na św. Mikołaja10 Happy Teddy Bear Day11 Jasełka 201712 Konkurs My Christmas Card13
jquery slider by WOWSlider.com v8.7
 

 

 

Gminne Obchody Światowego Dnia Zdrowia


Kolejny już raz Liderzy Promocji Zdrowia z Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu i Gimnazjum im. por. Andrzeja Buchmana w Barcicach zorganizowali Gminne Obchody Światowego Dnia Zdrowia. Uroczystość odbyła się 6 kwietnia 2017 r. w sali kina „Sokół” w Starym Sączu.

Z zaproszenia skorzystali między innymi:

 • Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek,
 • Zastępca  Burmistrza Starego Sącza Kazimierz Gizicki,
 • Przewodnicząca Rady Miejskiej – Ewa Zielińska,
 • Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – Franciszek Tudaj,
 • Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Józefa Zbrońska,
 • Radna Rady Miejskiej w Starym Sączu - Marianna Trzebuniak,
 • Dyrektor Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej – Maria Sosin,
 • Kierownik Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Starym Sączu – Jolanta Koszkul,
 • Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” - Zofia Wcisło,
 • Dyrektorzy, nauczyciele gimnazjów i szkół podstawowych z gminy Stary Sącz.

Organizatorzy przygotowali bardzo bogaty program artystyczny:

Konkursy:

- konkurs piosenki  „O zdrowiu śpiewam” dla uczniów Szkół   Podstawowych klas  I- III,

- konkurs akrobatyczno – taneczny dla uczniów Szkół   Podstawowych klas  IV-VI,

- konkurs wiedzy „Jesteś tym, co jesz” - dla uczniów gimnazjum,

- konkurs multimedialny „Wrogowie zdrowia” dla uczniów gimnazjum.

Wystawę prac plastycznych z konkursów:

-„ Żyję zdrowo i kolorowo” - dla uczniów Szkół Podstawowych klas  I- III,

- „ Pięć odcieni zdrowia” - dla uczniów Szkół Podstawowych klas  IV-VI,

- „Zaszpanuj  zdrowiem” - dla uczniów gimnazjum,

 - dwa tygodnie wcześniej odbyły się rozgrywki sportowe w piłce siatkowej „Tylko zdrowie” - dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Spora grupa uczniów naszej szkoły przystąpiła do konkursów zaproponowanych przez organizatorów. Tym bardziej uroczystość rozdania nagród była dla nas ważna. Oto nazwiska osób wyróżnionych:

W konkursie plastycznym „ Zaszpanuj zdrowiem”:

II miejsce –Joanna Marczyk,                                                                                                                                                   III miejsce –Patrycja Pierzga, Julia Ptak,

Łączna suma uzyskanych punktów w  tym konkursie uplasowała naszą szkołę na pierwszej pozycji.

W konkursie „Wrogowie zdrowia”:

III miejsce – Katarzyna Sadowska,  Weronika Maciuszek,

Konkurs wiedzy „Jesteś tym, co jesz”:

V miejsce –Gracjan Syjud,

Wyróżnienie: Martyna Tokarczyk

W przeprowadzonych zawodach sportowych uczniowie naszej szkoły okazali się najlepsi i zajęli pierwsze miejsce.

Przypominając, jak ważny w życiu każdego człowieka jest wybór zdrowego stylu życiaw naszej szkole w ciągu całego roku podjęto szereg działań promujących zdrowie. Były to:

-realizacja programów profilaktycznych m.in.  „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Młodość, Wolność, Kreatywność”, „Trzymaj formę” „Twoja krew – moje życie”, „Profilaktyka zakażeń wirusem HPV”,

- organizacja Szkolnego Dnia Zdrowia była podsumowaniem szeregu działań profilaktycznych, które odbywały się w ciągu całego roku szkolnego, m.in.:

- zajęcia profilaktyczne na temat uzależnień (narkotyki i dopalacze, uzależnienia behawioralne, cyberprzemoc dla klas II i III),

- spotkanie profilaktyczne dla rodziców uczniów klas II i III na temat uzależnień,

- spotkanie profilaktyczne dla rodziców uczniów klas I – profilaktyka zakażeń wirusem HPV,

- zajęcia dla uczniów klas II na temat zakażeń wirusem HIV/AIDS,

- zajęcia z kształtowania prawidłowego stylu życia : zdrowe odżywianie, aktywizacja ruchowa, unikanie uzależnień,

-RKO – pierwsza pomoc przedmedyczna – zajęcia dla uczniów i nauczycieli,

-profilaktyka grypy w szkole i zakażeń miningokokowych,

-zajęcia „Stres przedegzaminacyjny” – dla uczniów klas III,

- „Odpowiedzialność prawna nieletnich” – zajęcia z policjantem dla uczniów klas I.

W tygodniu zdrowia poprzedzającym Gminne Obchody Dnia Zdrowia w nasze szkole zorganizowano:-  - quizy, konkursy,

- kiermasz zdrowej żywności,

- dekorację korytarzy szkolnych pracami plastycznymi i literackimi,

- akcję - zdrowy owoc dla każdego,

- pomiar BMI, ciśnienia tętniczego, tętna,

- akcję  „Złotówka dla zdrówka”,

- audycję radiową „Pamiętaj! Masz tylko jedno życie”,

 

Na terenie szkoły przebieg zajęć koordynowała  pani pedagog Małgorzata Koszyk, którą wspierały pielęgniarka pani Anna Liburska i Halina Madziar.

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.