• Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195 Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki 8
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Strona głowna -> Samorząd uczniowski -> WYBORY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

WYBORY URS

§ 8. Ordynacja wyborcza

1.     Prawo wybierania ma każdy członek społeczności uczniowskiej nie pozbawiony praw uczniowskich, a ponadto wszyscy nauczyciele i wychowawcy jako członkowie jednej, wspólnej społeczności.

2.     Każdemu wyborcy przysługuje tylko jeden głos.

3.     Kadencja Uczniowskiej Rady Szkolnej trwa dwa lata, licząc od dnia wyboru.

4.     Członek Uczniowskiej Rady Szkolnej może być z niej wykluczony, jeśli jego postępowanie jest sprzeczne ze Statutem Szkoły oraz ma problemy z nauką i zachowaniem.

5.     Kandydaci do Uczniowskiej Rady Szkolnej są typowani przez poszczególne klasy i weryfikowani przez wychowawcę.

6.     W trakcie dokonywania wyborów kandydatów w klasie należy zwrócić uwagę na cechy kandydata, jego oceny i zachowanie.

7.     Wzór karty do głosowania wybiera komisja wyborcza.

8.     Na karcie do głosowania powinna być umieszczona alfabetycznie lista z imionami i nazwiskami kandydatów oraz klasą.

9.     Komisja wyborcza oblicza głosy oddane na poszczególnych kandydatów.

10. Za wybranych uważa się tych, którzy otrzymali największą liczbę głosów. W 24 godziny od momentu ukończenia wyborów Komisja wyborcza ogłasza ich wynik

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.