Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu (Gimnazjum do 2017r.)

 • Zajęcia integracyjne
 • Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej
 • Klasa pierwsza tworzy koktaile
 • Występ z okazji Dnia Nauczyciela
 • Ślubowanie klas pierwszych
 • Wycieczka na Górę Miejską
 • Rycerze w naszej szkole
 • Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu
 • Wygrywamy w Zawodach Siłowych
 • Casting na św. Mikołaja
 • Happy Teddy Bear Day
 • slider
 • Konkurs My Christmas Card
Zajęcia integracyjne 1 Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej2 Klasa pierwsza tworzy koktaile3 Występ z okazji Dnia Nauczyciela4 Ślubowanie klas pierwszych5 Wycieczka na Górę Miejską6 Rycerze w naszej szkole7 Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu8 Wygrywamy w Zawodach Siłowych9 Casting na św. Mikołaja10 Happy Teddy Bear Day11 Jasełka 201712 Konkurs My Christmas Card13
jquery slider by WOWSlider.com v8.7
 

 

 

Strona głowna -> Samorząd uczniowski -> WYBORY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

WYBORY URS

§ 8. Ordynacja wyborcza

1.     Prawo wybierania ma każdy członek społeczności uczniowskiej nie pozbawiony praw uczniowskich, a ponadto wszyscy nauczyciele i wychowawcy jako członkowie jednej, wspólnej społeczności.

2.     Każdemu wyborcy przysługuje tylko jeden głos.

3.     Kadencja Uczniowskiej Rady Szkolnej trwa dwa lata, licząc od dnia wyboru.

4.     Członek Uczniowskiej Rady Szkolnej może być z niej wykluczony, jeśli jego postępowanie jest sprzeczne ze Statutem Szkoły oraz ma problemy z nauką i zachowaniem.

5.     Kandydaci do Uczniowskiej Rady Szkolnej są typowani przez poszczególne klasy i weryfikowani przez wychowawcę.

6.     W trakcie dokonywania wyborów kandydatów w klasie należy zwrócić uwagę na cechy kandydata, jego oceny i zachowanie.

7.     Wzór karty do głosowania wybiera komisja wyborcza.

8.     Na karcie do głosowania powinna być umieszczona alfabetycznie lista z imionami i nazwiskami kandydatów oraz klasą.

9.     Komisja wyborcza oblicza głosy oddane na poszczególnych kandydatów.

10. Za wybranych uważa się tych, którzy otrzymali największą liczbę głosów. W 24 godziny od momentu ukończenia wyborów Komisja wyborcza ogłasza ich wynik

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.