Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu (Gimnazjum do 2017r.)

  • Romeo i Julia w wersji angielskiej
  • Występ z okazji Świąt Wielkanocnych
  • Szlachetna Paczka
  • Casting na Św. Mikołaja
  • Akademia z okazji 11 listopada
  • Wycieczka do Oświęcimia
  • Walentynki
  • Miedzynarodowe Projekty eTwinningowe
  • wowslider.com
  • Zabawa szkolna
Romeo i Julia w wersji angielskiej1 Występ z okazji Świąt Wielkanocnych2 Szlachetna Paczka3 Casting na Św. Mikołaja4 Akademia z okazji 11 listopada5 Wycieczka do Oświęcimia6 Walentynki7 Miedzynarodowe Projekty eTwinningowe8 Akcja charytatywna9 Zabawa szkolna10
bootstrap slider by WOWSlider.com v8.7
 

 

 

IV edycja Budżetu Obywatelskiego. Rusza głosowanie. Nasza szkoła walczy o plac zabaw


 

Głosujemy na projekt RADOSNA SZKOŁA

 

Opis projektu

Głównym celem operacji jest rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej, stworzenie dzieciom szkolnym warunków do bezpiecznej zabawy i aktywnego spędzania czasu między lekcjami, po lekcjach i w czasie zajęć ruchowych, poprzez realizację inwestycji w postaci placu zabaw. Dodatkowym celem jest również umożliwienie nawiązanie kontaktu z rówieśnikami, integrację z otoczeniem, naukę właściwych relacji międzyludzkich, właściwy rozwój psychofizyczny oraz wypracowanie nowych wzorców spędzania wolnego czasu. Istotnym celem operacji jest też przyczynienie się do niwelowania różnic pomiędzy dziećmi z terenu gminy uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 2, co może powodować wzrost samooceny u dzieci . Dodatkowym elementem który wpłynie na promocję, zdrowia i aktywnego spędzania czasu dzieci w Gminie. Przyczyni się do rozwoju infrastruktury Gminy dla naszych najmłodszych obywateli.

 

Uzasadnienie projektu

Brak w Szkole i okolicy bezpiecznego placu zabaw dla dzieci szkolnych. Plac zabaw, w proponowanej lokalizacji, wydaje się wręcz idealnym rozwiązaniem zagospodarowania części terenu placu szkolnego. Dodatkowo będzie to miejsce wykorzystywane przez nasze dzieci nie tylko na zajęciach ruchowych, ale również podczas przerw i po lekcjach. Powierzchnia małego placu zabaw w żaden sposób tego nie ograniczy. Zapewnianie prostych, lecz kreatywnych rozrywek, najmłodszym uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 naszego miasta, przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności szkoły.

 

 

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.