Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu (Gimnazjum do 2017r.)

 • Zajęcia integracyjne
 • Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej
 • Klasa pierwsza tworzy koktaile
 • Występ z okazji Dnia Nauczyciela
 • Ślubowanie klas pierwszych
 • Wycieczka na Górę Miejską
 • Rycerze w naszej szkole
 • Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu
 • Wygrywamy w Zawodach Siłowych
 • Casting na św. Mikołaja
 • Happy Teddy Bear Day
 • slider
 • Konkurs My Christmas Card
Zajęcia integracyjne 1 Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej2 Klasa pierwsza tworzy koktaile3 Występ z okazji Dnia Nauczyciela4 Ślubowanie klas pierwszych5 Wycieczka na Górę Miejską6 Rycerze w naszej szkole7 Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu8 Wygrywamy w Zawodach Siłowych9 Casting na św. Mikołaja10 Happy Teddy Bear Day11 Jasełka 201712 Konkurs My Christmas Card13
jquery slider by WOWSlider.com v8.7
 

 

 

IV edycja Budżetu Obywatelskiego. Rusza głosowanie. Nasza szkoła walczy o plac zabaw


 

Głosujemy na projekt RADOSNA SZKOŁA

 

Opis projektu

Głównym celem operacji jest rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej, stworzenie dzieciom szkolnym warunków do bezpiecznej zabawy i aktywnego spędzania czasu między lekcjami, po lekcjach i w czasie zajęć ruchowych, poprzez realizację inwestycji w postaci placu zabaw. Dodatkowym celem jest również umożliwienie nawiązanie kontaktu z rówieśnikami, integrację z otoczeniem, naukę właściwych relacji międzyludzkich, właściwy rozwój psychofizyczny oraz wypracowanie nowych wzorców spędzania wolnego czasu. Istotnym celem operacji jest też przyczynienie się do niwelowania różnic pomiędzy dziećmi z terenu gminy uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 2, co może powodować wzrost samooceny u dzieci . Dodatkowym elementem który wpłynie na promocję, zdrowia i aktywnego spędzania czasu dzieci w Gminie. Przyczyni się do rozwoju infrastruktury Gminy dla naszych najmłodszych obywateli.

 

Uzasadnienie projektu

Brak w Szkole i okolicy bezpiecznego placu zabaw dla dzieci szkolnych. Plac zabaw, w proponowanej lokalizacji, wydaje się wręcz idealnym rozwiązaniem zagospodarowania części terenu placu szkolnego. Dodatkowo będzie to miejsce wykorzystywane przez nasze dzieci nie tylko na zajęciach ruchowych, ale również podczas przerw i po lekcjach. Powierzchnia małego placu zabaw w żaden sposób tego nie ograniczy. Zapewnianie prostych, lecz kreatywnych rozrywek, najmłodszym uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 naszego miasta, przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności szkoły.

 

 

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.