Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu (Gimnazjum do 2017r.)

 • Zajęcia integracyjne
 • Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej
 • Klasa pierwsza tworzy koktaile
 • Występ z okazji Dnia Nauczyciela
 • Ślubowanie klas pierwszych
 • Wycieczka na Górę Miejską
 • Rycerze w naszej szkole
 • Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu
 • Wygrywamy w Zawodach Siłowych
 • Casting na św. Mikołaja
 • Happy Teddy Bear Day
 • slider
 • Konkurs My Christmas Card
Zajęcia integracyjne 1 Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej2 Klasa pierwsza tworzy koktaile3 Występ z okazji Dnia Nauczyciela4 Ślubowanie klas pierwszych5 Wycieczka na Górę Miejską6 Rycerze w naszej szkole7 Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu8 Wygrywamy w Zawodach Siłowych9 Casting na św. Mikołaja10 Happy Teddy Bear Day11 Jasełka 201712 Konkurs My Christmas Card13
jquery slider by WOWSlider.com v8.7
 

 

 

Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa


Głównym zadaniem tego projektu jest troska o bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły.

Do ogólnych założeń programu w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 dodano nowe obszary:

- cyberzagrożenia,

- dopalacze jako nowoczesne narkotyki.

Ponieważ pojawił się też problem e-papierosów na terenie szkoły, opracowano procedury szkolne dotyczące tych nowych zagrożeń.

W roku szkolnym 2016/2017 zrealizowano następujące programy profilaktyczne:

- program profilaktyki uzależnień „Młodość-Trzeźwość- Kreatywność”,

-„Trzymaj formę” – program profilaktyczny dotyczący szeroko pojętego kształtowania zdrowego stylu życia,

- programy profilaktyki zdrowotnej: HIV/AIDS, HPV- rak szyjki macicy, profilaktyka grypy w szkole i uzależnień przenoszonych drogą kropelkową,

- RKO, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, pierwsza pomoc przedmedyczna,

- „Znajdź właściwe rozwiązanie”, program profilaktyczny dotyczący palenia tytoniu,

- „Tylko zdrowie”, działania związane z Tygodniem Zdrowia w szkole oraz Gminnym Dniem Zdrowia zorganizowanym w kinie Sokół w Starym Sączu.

Rok rocznie odbywają się następujące zajęcia:

- z przedstawicielami policji na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich,

- z terapeutami uzależnień,

- z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na temat kształtowania umiejętności społecznych.

Na przełomie września i października roku szkolnego 2017/2018, w ramach Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, w klasach 4 i 7 Szkoły Podstawowej zostały przeprowadzone zajęcia przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dotyczyły one podstaw bezpieczeństwa, budowania relacji rówieśniczych bez przemocy. Opracowano kontrakty klasowe, czyli zasady współpracy i unikania zagrożeń.

Zaplanowane są kolejne zajęcia profilaktyczne z udziałem przedstawicieli policji.

Tematy:

Odpowiedzialność Prawna Nieletnich – klasy VII Szkoły Podstawowej.

Zagrożenia w sieci – profilaktyka i reagowanie – klasy IV Szkoły Podstawowej.

Zasady bezpiecznego zachowania się: Bezpieczna droga do szkoły – klasy 1 Szkoły Podstawowej.

 

 

Autor: Małgorzata Koszyk
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.