Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu
(Gimnazjum do 2017r.)

  • Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195
Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki
 
 
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa


Głównym zadaniem tego projektu jest troska o bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły.

Do ogólnych założeń programu w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 dodano nowe obszary:

- cyberzagrożenia,

- dopalacze jako nowoczesne narkotyki.

Ponieważ pojawił się też problem e-papierosów na terenie szkoły, opracowano procedury szkolne dotyczące tych nowych zagrożeń.

W roku szkolnym 2016/2017 zrealizowano następujące programy profilaktyczne:

- program profilaktyki uzależnień „Młodość-Trzeźwość- Kreatywność”,

-„Trzymaj formę” – program profilaktyczny dotyczący szeroko pojętego kształtowania zdrowego stylu życia,

- programy profilaktyki zdrowotnej: HIV/AIDS, HPV- rak szyjki macicy, profilaktyka grypy w szkole i uzależnień przenoszonych drogą kropelkową,

- RKO, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, pierwsza pomoc przedmedyczna,

- „Znajdź właściwe rozwiązanie”, program profilaktyczny dotyczący palenia tytoniu,

- „Tylko zdrowie”, działania związane z Tygodniem Zdrowia w szkole oraz Gminnym Dniem Zdrowia zorganizowanym w kinie Sokół w Starym Sączu.

Rok rocznie odbywają się następujące zajęcia:

- z przedstawicielami policji na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich,

- z terapeutami uzależnień,

- z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na temat kształtowania umiejętności społecznych.

Na przełomie września i października roku szkolnego 2017/2018, w ramach Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, w klasach 4 i 7 Szkoły Podstawowej zostały przeprowadzone zajęcia przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dotyczyły one podstaw bezpieczeństwa, budowania relacji rówieśniczych bez przemocy. Opracowano kontrakty klasowe, czyli zasady współpracy i unikania zagrożeń.

Zaplanowane są kolejne zajęcia profilaktyczne z udziałem przedstawicieli policji.

Tematy:

Odpowiedzialność Prawna Nieletnich – klasy VII Szkoły Podstawowej.

Zagrożenia w sieci – profilaktyka i reagowanie – klasy IV Szkoły Podstawowej.

Zasady bezpiecznego zachowania się: Bezpieczna droga do szkoły – klasy 1 Szkoły Podstawowej.

 

 

Autor: Małgorzata Koszyk
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.