Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu               
 (Gimnazjum do 2017r.)

  • Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195
Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki
 
 
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Wizyta Wolontariuszy i Liderów Promocji Zdrowia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Sączu


 „ Nie martw się tak bardzo problemami, jakimi żyje świat,

ale po prostu odpowiadaj na potrzeby konkretnych ludzi”

                                                                                              Matka Teresa z Kalkuty

Motto umieszczone w nowym budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu, przywitało grupę wolontariuszy oraz Liderów Promocji Zdrowia ( łącznie 23 osoby), która 13 grudnia 2017 r. odwiedziły Ośrodek Pomocy Społecznej.

Grupy te na co dzień starają się odpowiadać na potrzeby innych i chcą w swoim życiu rozwijać ideę wolontariatu. Celem naszego spotkania było poznanie pracy osób, które zawodowo pomagają potrzebującym.

  

W pierwszej części spotkania pan kierownik – Franciszek Tudaj opowiedział uczniom o pracy i zadaniach wykonywanych przez pracowników OPS. Aby dobrze odpowiedzieć na problemy środowiska, pracownicy socjalni, którzy są bezpośrednio związani z rodzinami, przede wszystkim rozpoznają potrzeby konkretnych ludzi i ich rodzin. Następnie problemy te są systematycznie rozwiązywane, poprzez np. wsparcie finansowe, materialne, aktywizowanie osób zawodowo, pomaganie w podstawowych potrzebach życiowych, świadczenie usług opiekuńczych. Uczniowie poznali też rolę asystenta rodzinnego, który ma pomagać rodzinom w rozwiązywaniu konkretnych trudności, napotykanych w codziennym życiu danej rodziny. Pełni on funkcję doradczą, opiekuńczą i wspierającą. 

Podczas tego spotkania uczniowie uzyskali wyczerpujące informacje na temat systemu pomocy społecznej na szczeblu lokalnym. Omówione zostały tematy związane z obowiązującymi procedurami, trudnościami a także z wykonywaniem zawodu pracownika socjalnego.

  

W drugiej części spotkania młodzież zwiedziła budynek OPS, zapoznając się z poszczególnymi działami: Świadczenia Rodzinne, Program „Rodzina 500+”, „ Stypendia szkolne” oraz zadaniami, które są w nich wykonywane. Najważniejsze zadania pomocy społecznej to: praca socjalna, zasiłki stałe i okresowe, świadczenie usług opiekuńczych, dożywianie, kierowanie osób bezdomnych do schroniska i noclegowni, kierowanie do Pomocy Żywnościowej.

Bardzo nam się podobały i pobudziły do refleksji słowa pana kierownika OPS: „ Dostrzegając problemy innych, łatwiej jest nam poznać siebie, przyglądnąć się sobie, swoim potrzebom i wybrać to, co dla nas w życiu jest ważne”.

Wolontariusze naszej szkoły na co dzień uczestniczą w działaniach Ośrodka Pomocy Społecznej. Pomagają w realizowaniu różnych przedsięwzięć w świetlicy środowiskowej, pomagają osobom starszym i niepełnosprawnym w wykonywaniu codziennych czynności, czynnie i systematycznie pomagają w programie Bank Żywności PO PŻ. Liderzy Promocji Zdrowia zajmują się działaniami profilaktycznymi wśród swoich rówieśników. Współorganizują, tradycyjnie już, Światowy Dzień Zdrowia w naszej gminie.

 

 

Autor: Małgorzata Koszyk
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.