Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu (Gimnazjum do 2017r.)

 • Zajęcia integracyjne
 • Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej
 • Klasa pierwsza tworzy koktaile
 • Występ z okazji Dnia Nauczyciela
 • Ślubowanie klas pierwszych
 • Wycieczka na Górę Miejską
 • Rycerze w naszej szkole
 • Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu
 • Wygrywamy w Zawodach Siłowych
 • Casting na św. Mikołaja
 • Happy Teddy Bear Day
 • slider
 • Konkurs My Christmas Card
Zajęcia integracyjne 1 Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej2 Klasa pierwsza tworzy koktaile3 Występ z okazji Dnia Nauczyciela4 Ślubowanie klas pierwszych5 Wycieczka na Górę Miejską6 Rycerze w naszej szkole7 Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu8 Wygrywamy w Zawodach Siłowych9 Casting na św. Mikołaja10 Happy Teddy Bear Day11 Jasełka 201712 Konkurs My Christmas Card13
jquery slider by WOWSlider.com v8.7
 

 

 

Wizyta Wolontariuszy i Liderów Promocji Zdrowia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Sączu


 „ Nie martw się tak bardzo problemami, jakimi żyje świat,

ale po prostu odpowiadaj na potrzeby konkretnych ludzi”

                                                                                              Matka Teresa z Kalkuty

Motto umieszczone w nowym budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu, przywitało grupę wolontariuszy oraz Liderów Promocji Zdrowia ( łącznie 23 osoby), która 13 grudnia 2017 r. odwiedziły Ośrodek Pomocy Społecznej.

Grupy te na co dzień starają się odpowiadać na potrzeby innych i chcą w swoim życiu rozwijać ideę wolontariatu. Celem naszego spotkania było poznanie pracy osób, które zawodowo pomagają potrzebującym.

  

W pierwszej części spotkania pan kierownik – Franciszek Tudaj opowiedział uczniom o pracy i zadaniach wykonywanych przez pracowników OPS. Aby dobrze odpowiedzieć na problemy środowiska, pracownicy socjalni, którzy są bezpośrednio związani z rodzinami, przede wszystkim rozpoznają potrzeby konkretnych ludzi i ich rodzin. Następnie problemy te są systematycznie rozwiązywane, poprzez np. wsparcie finansowe, materialne, aktywizowanie osób zawodowo, pomaganie w podstawowych potrzebach życiowych, świadczenie usług opiekuńczych. Uczniowie poznali też rolę asystenta rodzinnego, który ma pomagać rodzinom w rozwiązywaniu konkretnych trudności, napotykanych w codziennym życiu danej rodziny. Pełni on funkcję doradczą, opiekuńczą i wspierającą. 

Podczas tego spotkania uczniowie uzyskali wyczerpujące informacje na temat systemu pomocy społecznej na szczeblu lokalnym. Omówione zostały tematy związane z obowiązującymi procedurami, trudnościami a także z wykonywaniem zawodu pracownika socjalnego.

  

W drugiej części spotkania młodzież zwiedziła budynek OPS, zapoznając się z poszczególnymi działami: Świadczenia Rodzinne, Program „Rodzina 500+”, „ Stypendia szkolne” oraz zadaniami, które są w nich wykonywane. Najważniejsze zadania pomocy społecznej to: praca socjalna, zasiłki stałe i okresowe, świadczenie usług opiekuńczych, dożywianie, kierowanie osób bezdomnych do schroniska i noclegowni, kierowanie do Pomocy Żywnościowej.

Bardzo nam się podobały i pobudziły do refleksji słowa pana kierownika OPS: „ Dostrzegając problemy innych, łatwiej jest nam poznać siebie, przyglądnąć się sobie, swoim potrzebom i wybrać to, co dla nas w życiu jest ważne”.

Wolontariusze naszej szkoły na co dzień uczestniczą w działaniach Ośrodka Pomocy Społecznej. Pomagają w realizowaniu różnych przedsięwzięć w świetlicy środowiskowej, pomagają osobom starszym i niepełnosprawnym w wykonywaniu codziennych czynności, czynnie i systematycznie pomagają w programie Bank Żywności PO PŻ. Liderzy Promocji Zdrowia zajmują się działaniami profilaktycznymi wśród swoich rówieśników. Współorganizują, tradycyjnie już, Światowy Dzień Zdrowia w naszej gminie.

 

 

Autor: Małgorzata Koszyk
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.