Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu
(Gimnazjum do 2017r.)

  • Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195
Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki
 
 
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Bezpieczna Sieć - czwartoklasiści piszą listy


Bezpieczna Sieć" to wojewódzki konkurs profilaktyczny zorganizowany przez Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień. Wśród 1344 prac konkursowych, które wpłynęły do organizatora znalazło się 19 listów napisanych przez wszystkich uczniów klasy IVa ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu w związku z realizowaną tematyką bezpiecznego korzystania z Internetu na godzinach wychowawczych.  Zadanie uczestników konkursu polegało na przygotowaniu listu do młodszego przyjaciela, który dostał swój pierwszy telefon komórkowy/tablet/komputer z informacjami o tym, jak bezpiecznie z niego korzystać. Udział w konkursie był świetną okazją do tego, aby poruszyć temat profilaktyki zagrożeń związanych z korzystaniem przez uczniów z Internetu za pośrednictwem komputera i urządzeń mobilnych. Konkurs motywował do refleksji nad racjonalnym i bezpiecznym korzystaniem z Internetu, zagrożeniami i zachowaniami ryzykownymi, wartością relacji międzyludzkich w realnym świecie, alternatywnymi do przebywania w sieci sposobami spędzania czasu wolnego, a także promował zdrowy styl życia i postawy prospołeczne.

Spośród 571 prac napisanych przez uczniów klas czwartych województwa małopolskiego, nagrodzono autorów 5 prac, wśród których znalazła się Julia Zegarlińska, uczennica klasy IVa ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu, której organizatorzy przyznali wyróżnienie. Nagrodzona praca Julii Zegarlińskiej została opublikowana na stronie Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień. 19 grudnia 2017 roku w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie profilaktycznym dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z województwa małopolskiego „Bezpieczna sieć", w trakcie której nagrodzeni uczniowie wzięli udział w quizach dotyczących bezpieczeństwa w sieci, otrzymując dodatkowe nagrody za udzielanie poprawnych odpowiedzi. 

Zapraszamy do galerii zdjęć

 

 

 

Autor: Beata Damasiewicz
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.