Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu (Gimnazjum do 2017r.)

 • Zajęcia integracyjne
 • Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej
 • Klasa pierwsza tworzy koktaile
 • Występ z okazji Dnia Nauczyciela
 • Ślubowanie klas pierwszych
 • Wycieczka na Górę Miejską
 • Rycerze w naszej szkole
 • Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu
 • Wygrywamy w Zawodach Siłowych
 • Casting na św. Mikołaja
 • Happy Teddy Bear Day
 • slider
 • Konkurs My Christmas Card
Zajęcia integracyjne 1 Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej2 Klasa pierwsza tworzy koktaile3 Występ z okazji Dnia Nauczyciela4 Ślubowanie klas pierwszych5 Wycieczka na Górę Miejską6 Rycerze w naszej szkole7 Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu8 Wygrywamy w Zawodach Siłowych9 Casting na św. Mikołaja10 Happy Teddy Bear Day11 Jasełka 201712 Konkurs My Christmas Card13
jquery slider by WOWSlider.com v8.7
 

 

 

Bezpieczna Sieć - czwartoklasiści piszą listy


Bezpieczna Sieć" to wojewódzki konkurs profilaktyczny zorganizowany przez Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień. Wśród 1344 prac konkursowych, które wpłynęły do organizatora znalazło się 19 listów napisanych przez wszystkich uczniów klasy IVa ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu w związku z realizowaną tematyką bezpiecznego korzystania z Internetu na godzinach wychowawczych.  Zadanie uczestników konkursu polegało na przygotowaniu listu do młodszego przyjaciela, który dostał swój pierwszy telefon komórkowy/tablet/komputer z informacjami o tym, jak bezpiecznie z niego korzystać. Udział w konkursie był świetną okazją do tego, aby poruszyć temat profilaktyki zagrożeń związanych z korzystaniem przez uczniów z Internetu za pośrednictwem komputera i urządzeń mobilnych. Konkurs motywował do refleksji nad racjonalnym i bezpiecznym korzystaniem z Internetu, zagrożeniami i zachowaniami ryzykownymi, wartością relacji międzyludzkich w realnym świecie, alternatywnymi do przebywania w sieci sposobami spędzania czasu wolnego, a także promował zdrowy styl życia i postawy prospołeczne.

Spośród 571 prac napisanych przez uczniów klas czwartych województwa małopolskiego, nagrodzono autorów 5 prac, wśród których znalazła się Julia Zegarlińska, uczennica klasy IVa ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu, której organizatorzy przyznali wyróżnienie. Nagrodzona praca Julii Zegarlińskiej została opublikowana na stronie Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień. 19 grudnia 2017 roku w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie profilaktycznym dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z województwa małopolskiego „Bezpieczna sieć", w trakcie której nagrodzeni uczniowie wzięli udział w quizach dotyczących bezpieczeństwa w sieci, otrzymując dodatkowe nagrody za udzielanie poprawnych odpowiedzi. 

Zapraszamy do galerii zdjęć

 

 

 

Autor: Beata Damasiewicz
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.