Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu (Gimnazjum do 2017r.)

 • Zajęcia integracyjne
 • Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej
 • Klasa pierwsza tworzy koktaile
 • Występ z okazji Dnia Nauczyciela
 • Ślubowanie klas pierwszych
 • Wycieczka na Górę Miejską
 • Rycerze w naszej szkole
 • Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu
 • Wygrywamy w Zawodach Siłowych
 • Casting na św. Mikołaja
 • Happy Teddy Bear Day
 • slider
 • Konkurs My Christmas Card
Zajęcia integracyjne 1 Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej2 Klasa pierwsza tworzy koktaile3 Występ z okazji Dnia Nauczyciela4 Ślubowanie klas pierwszych5 Wycieczka na Górę Miejską6 Rycerze w naszej szkole7 Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu8 Wygrywamy w Zawodach Siłowych9 Casting na św. Mikołaja10 Happy Teddy Bear Day11 Jasełka 201712 Konkurs My Christmas Card13
jquery slider by WOWSlider.com v8.7
 

 

 

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo


Głównym zadaniem tego projektu jest troska o bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły.

Koordynatorzy projektu: 

1. asp. szt. Barbara Leśniak - policyjny koordynator projektu ZPB

2. mgr Małgorzata Koszyk - szkolny koordynator projektu ZPB

3. mgr Teresa Tokarczyk - szkolny koordynator projektu ZPB

Do ogólnych założeń programu w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 dodano nowe obszary:

- cyberzagrożenia,

- dopalacze jako nowoczesne narkotyki.

Ponieważ pojawił się też problem e-papierosów na terenie szkoły, opracowano procedury szkolne dotyczące tych nowych zagrożeń.

W roku szkolnym 2016/2017 zrealizowano następujące programy profilaktyczne przy dużej współpracy pani pielęgniarki Anny Liburskiej:

- program profilaktyki uzależnień „Młodość-Trzeźwość- Kreatywność”,

-„Trzymaj formę” – program profilaktyczny dotyczący szeroko pojętego kształtowania zdrowego stylu życia,

- programy profilaktyki zdrowotnej: HIV/AIDS, HPV - rak szyjki macicy, profilaktyka grypy w szkole i uzależnień przenoszonych drogą kropelkową,

- RKO, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, pierwsza pomoc przedmedyczna,

- „Znajdź właściwe rozwiązanie”, program profilaktyczny dotyczący palenia tytoniu,

- „Tylko zdrowie”, działania związane z Tygodniem Zdrowia w szkole oraz Gminnym Dniem Zdrowia zorganizowanym w kinie Sokół w Starym Sączu.

Rok rocznie w ramach projektu ZPB odbywają się zajęcia, jak również inne działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w szkole:

- z przedstawicielami policji na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich,

- z terapeutami uzależnień,

- z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na temat kształtowania umiejętności społecznych,

- próbna ewakuacja na wypadek pożaru uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. 

W każdym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły, pod opieką pani Teresy Tokarczyk, biorą udział w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na etapie gminnym i powiatowym. Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Działania podejmowane w ramach Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w roku szkolnym 2017/2018.

Na przełomie września i października roku szkolnego 2017/2018, w ramach Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, w klasach 4 i 7 Szkoły Podstawowej zostały przeprowadzone zajęcia przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dotyczyły one podstaw bezpieczeństwa, budowania relacji rówieśniczych bez przemocy. Opracowano kontrakty klasowe, czyli zasady współpracy i unikania zagrożeń.

22 września 2017 r. Zajęcia integracyjne w klasie 4

28 listopada 2017 r. - Zajęcia z policjantem w klasach 1 i 4.

1 grudnia 2017 r. - Światowy Dzień AIDS - Uczymy się TOLERANCJI 

22 grudnia 2017 r. - Konkurs profilaktyczny Bezpieczna Sieć - czwartoklasiści piszą listy

W dniach 15-19.01.2018 r. zostały przeprowadzone ankiety na temat bezpieczeństwa w szkole i w jej okolicach. Przeprowadzono też ankiety w klasach 4 i 7 mających odzwierciedlić przebieg ich procesu adaptacyjnego w nowej szkole.

6 luty 2017 r. Safer Internet Day - Dzień Bezpiecznego Internetu 

20 luty 2018 r. Spotkanie Partnerów Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa

12 kwiecień 2018 r. Szkolny Dzień Promocji Zdrowia 

24 kwiecień 2018 r. Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Działania podejmowane w ramach Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w poprzednich latach. 

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo lata 2011 - 2013

  

 

Autor: Małgorzata Koszyk, Teresa Tokarczyk
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.