Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu
(Gimnazjum do 2017r.)

  • Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195
Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki
 
 
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Lider Projektu "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo"


Szkoła od lat podejmuje szereg działań i inicjatyw zmierzających do poprawy poziomu  bezpieczeństwa uczniów na terenie swojej placówki. Współpracuje z partnerami wspierającymi działalność wychowawczą szkoły: Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, Komenda Miejska Policji w Starym Sączu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starym Sączu, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Starym Sączu, Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu, Placówka Wsparcia Dziennego w Starym Sączu, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Swoje liczne działania szkoła promuje na stronie internetowej, a także w środowisku lokalnym poprzez m.in. udział uczniów w akcjach charytatywnych, wolontariacie, organizując zajęcia profilaktyczne policjantów z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami, a także poprzez bieżące rozwiązywanie trudności i problemów wychowawczych z uczniami.

Koordynatorzy projektu: 

1. asp. szt. Barbara Leśniak - policyjny koordynator projektu ZPB

2. mgr Małgorzata Koszyk - szkolny koordynator projektu ZPB

3. mgr Teresa Tokarczyk - szkolny koordynator projektu ZPB

Działania podejmowane w roku szkolnym 2018/2019:

- przeprowadzenie ankiet na temat środków psychoaktywnych oraz czynników ryzykownych zachowań i czynników chroniących w kl. VIII i w kl. 3 gimnazjum, wrzesień 2018 r. – pedagog szkolny,

- przeprowadzenie licznych zajęć integracyjnych w klasach nowoprzybyłych do naszej szkoły, spisanie kontraktów klasowych, wrzesień 2018 r. – pedagog szkolny, 

18.10.2018 r. zajęcia w klasach 4 szkoły podstawowej, zajęcia dla nauczycieli emerytów ZNP w ramach akcji „Odblaskowa szkoła” 

19.10.2018 r. bezpieczeństwo przede wszystkim - happening na starosądeckim rynku

19.20.2018 r. Szkoleniowo – integracyjny wyjazd Młodzieżowych Liderów Promocji Zdrowia  

25.10.2018 r. I Odblaskowy Rajd Rowerowy 

29-30.10.2018 r. "Archipelag skarbów" - zajecia profilaktyczne  

30.10.2018 r. Bezpieczna Szkoła Tirka u pierwszaków i drugoklasistów

- zajęcia w klasach VII z psychologami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, listopad 2018 r.

19.11.2018 r. Zintegrowana polityka bezpieczeństwa w "Dwójce"

20.11.2018 r. Światowy Dzień Życzliwości i Dobrych Uczynków

21.11.2018 r. Arkadio - spotkanie koncertowe

05.02.2019 r. Działajmy Razem - Dzień Bezpiecznego Internetu 2019 

25.02.2019 r. „Działajmy Razem” – Finał Akcji w „Dwójce”

28.02.2019 r. Nasza szkoła otrzymała certyfikat Lidera Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

24.04.2019 r. Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 

Działania podejmowane w ramach Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w roku szkolnym 2017/2018.

Na przełomie września i października roku szkolnego 2017/2018, w ramach Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, w klasach 4 i 7 Szkoły Podstawowej zostały przeprowadzone zajęcia przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dotyczyły one podstaw bezpieczeństwa, budowania relacji rówieśniczych bez przemocy. Opracowano kontrakty klasowe, czyli zasady współpracy i unikania zagrożeń.

22 września 2017 rZajęcia integracyjne w klasie 4

28 listopada 2017 r. - Zajęcia z policjantem w klasach 1 i 4.

1 grudnia 2017 r. - Światowy Dzień AIDS - Uczymy się TOLERANCJI 

22 grudnia 2017 r. - Konkurs profilaktyczny Bezpieczna Sieć - czwartoklasiści piszą listy

W dniach 15-19.01.2018 r. zostały przeprowadzone ankiety na temat bezpieczeństwa w szkole i w jej okolicach.  

Przeprowadzono też ankiety w klasach 4 i 7 mających odzwierciedlić przebieg ich procesu adaptacyjnego w nowej szkole.

6 luty 2018 r. Safer Internet Day - Dzień Bezpiecznego Internetu 

20 luty 2018 r. Spotkanie Partnerów Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa

6 kwiecień 2018 r. Gminne Obchody Światowego Dnia Zdrowia

12 kwiecień 2018 r. Szkolny Dzień Promocji Zdrowia

15 kwiecień 2018 r. Pola Nadziei 

15 kwiecień 2018 r. Dzień dobrych Uczynków   

24 kwiecień 2018 r. Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

18 czerwca 2018 r. Dzień Rodziny - święto uczniów klas pierwszych i czwartych oraz ich rodzin

Działania podejmowane w ramach Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w poprzednich latach.

 Szkoła Promująca Bezpieczeństwo:rok szkolny 2016/2017 i lata 2011 - 2013

 

  

Autor: Małgorzata Koszyk, Teresa Tokarczyk
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.