Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu (Gimnazjum do 2017r.)

 • Zajęcia integracyjne
 • Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej
 • Klasa pierwsza tworzy koktaile
 • Występ z okazji Dnia Nauczyciela
 • Ślubowanie klas pierwszych
 • Wycieczka na Górę Miejską
 • Rycerze w naszej szkole
 • Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu
 • Wygrywamy w Zawodach Siłowych
 • Casting na św. Mikołaja
 • Happy Teddy Bear Day
 • slider
 • Konkurs My Christmas Card
Zajęcia integracyjne 1 Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej2 Klasa pierwsza tworzy koktaile3 Występ z okazji Dnia Nauczyciela4 Ślubowanie klas pierwszych5 Wycieczka na Górę Miejską6 Rycerze w naszej szkole7 Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu8 Wygrywamy w Zawodach Siłowych9 Casting na św. Mikołaja10 Happy Teddy Bear Day11 Jasełka 201712 Konkurs My Christmas Card13
jquery slider by WOWSlider.com v8.7
 

 

 

Zbliża się Dzień Bezpiecznego Internetu w naszej szkole


Szkoła przyłączyła się do obchodów Światowego Dnia Bezpiecznego Internetu (Safer Internet Day), który obchodzony jest w dniu 6 lutego. Wydarzenie to ma na celu promowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i¤młodzieży do zasobów internetowych. Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest od 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej. Głównym zadaniem DBI jest zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z¤problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online. W tym roku dzień ten obchodzony będzie pod hasłem „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”.

 

Dzięki planowanym inicjatywom, nasza szkoła w bieżącym roku czynnie włączy się w obchody tego dnia. Zaplanowane jest wiele działań dla uczniów, rodziców, a także środowiska lokalnego. Szkolni koordynatorzy inicjatywy zwracają się z prośbą do całej społeczności szkolnej, nauczycieli, wychowawców i uczniów, a także rodziców do aktywnego udziału w¤proponowanych przedsięwzięciach.

 

Poniżej znajduje się szczegółowa lista planowanych działań:

 • Konkurs plastyczny dla klas I i IV. Temat konkursu: „Alternatywne formy spędzania czasu wolnego. Jeśli nie Internet i komputer, to co?”. Na plakacie umieszczamy też zdanie opisowe, hasło w języku polskim i angielskim. Plakat wykonują wszyscy uczniowie klas I i IV do 30.01.2018r i przekazują nauczycielom języka angielskiego - pani Beacie Damasiewicz i pani Agnieszce Obrzud.

 •  Konkurs plastyczny dla klas VII oraz klas II i III gimnazjalnych – Plakat promujący ideę „Bezpiecznego Internetu i kulturę szacunku w¤sieci” + hasło tematyczne. Plakat wykonuje co najmniej 2 uczniów w¤klasie do 30.01.2018 roku (wszystkie prace konkursowe należy przekazać pani pedagog).

 • 01.02.2018r. – 07.02.2018r. – Wernisaż i wystawa prac plastycznych w „Galerii pod 5”.

 •  Konkurs na grę planszową dla klas VII oraz klas II i III gimnazjalnych – projekt, wykonanie, tytuł gry tematycznie związany z tematem głównym. Główny motyw „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Gry planszowe należy zaprojektować i wykonać do 05.02.2018 roku, co najmniej jedna gra na klasę, gry można przygotować w grupach do 4 osób (gry przekazujemy pani pedagog).

 • Wolontariusze przeprowadzą gry z dziećmi na świetlicy oraz w Placówce Wsparcia Dziennego.

 •  Konkurs na prezentację multimedialną i grę multimedialną – dla klas VII oraz klas II i III gimnazjalnych; do 05.02.2018r. (szczegóły u pani Teresy Tokarczyk)

 • Konkurs na wiersz, rymowankę zgodną z tematem głównym Światowego Dnia Bezpiecznego Internetu- dla wszystkich klas do 05.02.2018r; co najmniej 1 wiersz/rymowanka na klasę (wiersze należy składać u pani pedagog).

 • W klasach drugich gimnazjalnych odbędą się zajęcia ze specjalistą od spraw uzależnień na temat bezpiecznego korzystania z¤Internetu.

 • Dla rodziców klas VII i II gimnazjalnych odbędzie się prelekcja ze specjalistą od spraw uzależnień na temat bezpiecznego korzystania z Internetu.

 • W klasach IV i VII odbędą się zajęcia prowadzone przez uczniów klas III gimnazjum na temat bezpiecznego korzystania z Internetu (szczegóły u¤pani A. Obrzud)

Koordynatorzy inicjatywy: Małgorzata Koszyk, Teresa Tokarczyk, Agnieszka Obrzud, Beata Damasiewicz

 

 

 

Autor: Małgorzata Koszyk, Teresa Tokarczyk, Agnieszka Obrzud, Beata Damasiewicz
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.