Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu (Gimnazjum do 2017r.)

 • Zajęcia integracyjne
 • Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej
 • Klasa pierwsza tworzy koktaile
 • Występ z okazji Dnia Nauczyciela
 • Ślubowanie klas pierwszych
 • Wycieczka na Górę Miejską
 • Rycerze w naszej szkole
 • Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu
 • Wygrywamy w Zawodach Siłowych
 • Casting na św. Mikołaja
 • Happy Teddy Bear Day
 • slider
 • Konkurs My Christmas Card
Zajęcia integracyjne 1 Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej2 Klasa pierwsza tworzy koktaile3 Występ z okazji Dnia Nauczyciela4 Ślubowanie klas pierwszych5 Wycieczka na Górę Miejską6 Rycerze w naszej szkole7 Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu8 Wygrywamy w Zawodach Siłowych9 Casting na św. Mikołaja10 Happy Teddy Bear Day11 Jasełka 201712 Konkurs My Christmas Card13
jquery slider by WOWSlider.com v8.7
 

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym "Zwiastuny wiosny"


Koło fotograficzno-dziennikarskie OBIEKTYWNI działające przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego zaprasza WSZYSTKICH UCZNIÓW do udziału w konkursie fotograficznym pn.„Zwiastuny wiosny”


Regulamin konkursu fotograficznego „Zwiastuny wiosny”


autor: Karolina Job / Jazowsko


1. Cel konkursu
1.1. Uwrażliwienie uczniów na piękno krajobrazu przedwiośnia.
1.2. Rozbudzanie zainteresowań związanych z jej różnorodnością, bogactwem przyrody budzącej się do życia po zimie.
1.3. Poznawanie gatunków flory i fauny zwiastujących nadejście wiosny.
1.4. Inspirowanie do szukania ciekawych ujęć.
1.5. Prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii.

2. Organizacja konkursu
2.1. Organizatorem konkursu jest Koło OBIEKTYWNI
2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać na stronie szkoły SP2
2.3. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów.
2.4. Uczestnik Konkursu z chwilą przystąpienia do konkursu oświadcza, że:
2.4.1. Akceptuje niniejszy regulamin;
2.4.2. Wyraża zgodę na publikację zdjęcia na stronie internetowej Szkoły oraz portalu www.starosadeckie.info;
2.4.3. Jest autorem zdjęcia.
2.5. Regulamin konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej Szkoły.
2.6. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez OBIEKTYWNYCH.

Uwaga!
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia bądź odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od niego.

3. Kryteria konkursu:
3.1. Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia przedstawiającego zwiastuna wiosny – element przyrody budzącej się do życia po zimie.
3.2. Dokumentacja powinna zawierać: jedno wywołane w kolorze zdjęcie dobrej jakości
w formacie 20x30, podpisane na odwrocie (nazwisko i imię autora, klasa) oraz to samo zdjęcie wysłać na maila: anetamamala@op.pl
3.3. Przedmiotem konkursu są zdjęcia wykonane samodzielnie, będące oryginałami.
3.4. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
3.5. Jeden uczestnik składa jedno zdjęcie.
3.6. Przekazane na konkurs zdjęcia nie będą oddawane autorom.


4. Kryterium oceny
4.1. Ocenie będzie podlegało:
4.1.1. Pomysł autora na wykonanie zdjęcia.
4.1.2. Zgodność wykonanego zdjęcia z tematem.
4.1.3. Ciekawe ujęcie.
4.1.4. Dopuszcza się korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie). Natomiast nie będą akceptowane prace, z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej oraz powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).

5. Terminarz:
Termin nadsyłania zdjęć – 25 kwietnia 2018 r.
Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród – maj/czerwiec 2018

6. Nagrody
Wśród uczestników konkursu Komisja Konkursowa dokona oceny zdjęć i wyłoni zwycięzców, którzy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy.

 

 

 

 

Autor: Aneta Mamala
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.