Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu
(Gimnazjum do 2017r.)

  • Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195
Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki
 
 
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Safer Internet Day - Dzień Bezpiecznego Internetu 2018


Szkoła Podstawowa nr 2 w Starym Sączu przyłączyła się do działań związanych z Dniem Bezpiecznego Internetu, który od 2004 roku obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej.

W tym roku dzień ten obchodzony był pod hasłem Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. To właśnie szacunek pozwala budować zrozumienie, zaufanie i tolerancję, a także unikać wielu niepokojących sytuacji w internecie.

Wydarzenie, mające obecnie zasięg globalny, ma na celu promowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Nad realizacją lokalnych działań czuwali szkolni koordynatorzy przedsięwzięcia: Małgorzata Koszyk, Teresa Tokarczyk, Agnieszka Obrzud oraz Beata Damasiewicz. Dzięki zrealizowanym inicjatywom, w tegoroczne obchody DBI zaangażowani byli nauczyciele, uczniowie, rodzice, a także środowisko lokalne. 

Dla uczniów klas pierwszych i czwartych szkoły podstawowej przygotowano konkurs plastyczny „ Alternatywne formy spędzania czasu wolnego. Jeśli nie Internet i komputer, to co ?”, a dzieci umieszczały na swoich pracach również zdanie opisowe-hasło w języku polskim i angielskim.

Uczniowie klas VII oraz klas II i III gimnazjalnych tworzyli plakaty promujące ideę „Bezpiecznego Internetu i kulturę szacunku w sieci” wraz z hasłem tematycznym.

Kreatywność uczniów klas VII oraz klas II i III gimnazjalnych była również zaskakująca podczas projektowania i wykonywania gier planszowych tematycznie związanych z głównym motywem tworzenia kultury szacunku w sieci. Uczniowie opracowali również prezentacje multimedialne i gry multimedialne dotyczące bezpieczeństwa w sieci.

Uczniowie wszystkich klas II gimnazjum wzięli udział w zajęciach ze specjalistą od spraw uzależnień na temat bezpiecznego korzystania z Internetu.  

W klasach IV i VII odbyły się warsztatowe lekcje wychowawcze poprowadzone przez uczniów klasy III gimnazjum.

Przeprowadzono również szkolny konkurs na wiersz/rymowankę zgodną z tematem głównym Dnia Bezpiecznego Internetu. 

Od 1 lutego w „Galerii pod 5" trwał wernisaż nagrodzonych prac plastycznych, wykonanych przez uczniów klas I, IV, VII oraz klasy II i III gimnazjum ze Szkoły Podstawowej nr 2.

Oficjalne obchody DBI 2018, zorganizowane przez Szkołę Podstawową nr 2, odbyły się we wtorek, 6 lutego, w Galerii pod Piątką (Rynek 5), dzięki przychylności kierownika galerii, Eweliny Wiśniewskiej. Podsumowano wszystkie podjęte inicjatywy w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu. W wernisażu i uroczystości wręczenia nagród  wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 oraz ich rodzice.

Obecna była Wioletta Nowak, dyrektor szkoły, szkolni koordynatorzy inicjatywy, a także Ewelina Wiśniewska, kierownik „Galerii pod 5”.

Na wszystkich uczestników lokalnego wydarzenia czekała słodka niespodzianka, ogromny tort okolicznościowy ufundowany przez Cukiernię Jeziorek ze Starego Sącza.

Podczas uroczystego wernisażu prac plastycznych laureaci oraz ich rodzice wysłuchali utworów poetyckich dotyczących kultury szacunku w sieci napisanych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2, obejrzeli prezentacje i gry multimedialne wykonane przez nagrodzonych uczniów, które dotyczyły bezpieczeństwa w Internecie i kultury szacunku w sieci. W obecności rodziców, wręczono nagrody i dyplomy laureatom wszystkich konkursów związanych z DBI.

Nieodzowną pomocą podczas tego lokalnego wydarzenia służyli szkolni wolontariusze: Oliwia Tokarczyk, Zuzanna Obrzud, Ola Łuczkiewicz i Ewelina Tarko. Uroczystość poprowadzili uczniowie, Piotr Padula, Dominika Tobiasz oraz Julia Kruczek.

Wtorkowe wydarzenie nie kończy jednak realizacji działań związanych z Dniem Bezpiecznego Internetu. Wolontariusze przeprowadzą gry z dziećmi na świetlicy szkolnej oraz w Placówce Wsparcia Dziennego, wykorzystując gry planszowe wykonane przez uczniów. Dla rodziców klas VII szkoły podstawowej i II gimnazjalnych odbędzie się prelekcja ze specjalistą od spraw uzależnień na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. W bibliotece szkolnej znajdzie się również tomik poezji, w którym zamieszczone zostaną nagrodzone wiersze autorstwa uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Starym Sączu.


zapraszamy do galerii zdjęć...

 

Autor: Małgorzata Koszyk, Teresa Tokarczyk, Agnieszka Obrzud, Beata Damasiewicz
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.