Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu (Gimnazjum do 2017r.)

 • Zajęcia integracyjne
 • Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej
 • Klasa pierwsza tworzy koktaile
 • Występ z okazji Dnia Nauczyciela
 • Ślubowanie klas pierwszych
 • Wycieczka na Górę Miejską
 • Rycerze w naszej szkole
 • Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu
 • Wygrywamy w Zawodach Siłowych
 • Casting na św. Mikołaja
 • Happy Teddy Bear Day
 • slider
 • Konkurs My Christmas Card
Zajęcia integracyjne 1 Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej2 Klasa pierwsza tworzy koktaile3 Występ z okazji Dnia Nauczyciela4 Ślubowanie klas pierwszych5 Wycieczka na Górę Miejską6 Rycerze w naszej szkole7 Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu8 Wygrywamy w Zawodach Siłowych9 Casting na św. Mikołaja10 Happy Teddy Bear Day11 Jasełka 201712 Konkurs My Christmas Card13
jquery slider by WOWSlider.com v8.7
 

 

 

W naszej szkole uczniowie dostają STYPENDIA


Korzystając z hojności burmistrza Starego Sącza Pana Jacka Lelka młodzież naszej szkoły kolejny rok z rzędu została nagrodzona jednorazowym stypendium finansowym za osiągnięcia dydaktyczne i sportowe.

Stary Sącz jest jedną z nielicznych gmin, która wydziela w swoim budżecie środki finansowe na stypendia naukowe i sportowe dla wyróżnionych uczniów.

Klasyfikacja śródroczna pozwoliła wyłonić 42 uczniów, którzy osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,75 i tym samym uzyskali miano prymusa oraz 17 uczniów mających wysokie osiągnięcia sportowe (w tym 4 uczniów z osiągnięciami dydaktycznymi i sportowymi jednocześnie).

W związku z powyższym w dniu 9 lutego 2018r. (tj. piątek) w godzinach od 12.00-14.00 będą wypłacane stypendia za osiągnięcia dydaktyczne i sportowe. Rodzice proszeni są o ich odbiór w wyznaczonym terminie.

 

 

Autor: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.