Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu               
 (Gimnazjum do 2017r.)

  • Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195
Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki
 
 
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Spotkanie Partnerów Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa


20 lutego 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Starym Sączu odbyło się spotkanie Partnerów Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Głównym celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych działań szkoły, które były w ramach projektu realizowane przez ostatnie 5 lat. W związku z przekształcaniem placówki z gimnazjum na szkołę podstawową, szkoła będzie się ubiegać ponownie o Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” na kolejne lata.
Wśród zaproszonych gości znalazły się następujące osoby: starszy wizytator, pani Marta Sarota - Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, mł. asp. Tomasz Guzik - Komenda Miejska Policji w Starym Sączu, pani Małgorzata Mordarska - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starym Sączu, pani Anna Tokarczyk - przedstawiciel Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Starym Sączu, pani Małgorzata Marciszewska - Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, pan Marcin Sułkowski - Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu, pani Agata Miczołek - Placówka Wsparcia Dziennego w Starym Sączu, pani Józefa Zbrońska - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W spotkaniu brali udział również: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Starym Sączu - pani Wioletta Nowak, Z-ca Dyrektora - pani Joanna Pabian Rams, szkolni koordynatorzy projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa: pani Małgorzata Koszyk - pedagog szkolny, pani Teresa Tokarczyk - nauczyciel informatyki.
Spotkaniu przewodniczyła Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Starym Sączu Wioletta Nowak, która przedstawiła zakres zrealizowanych działań z zakresu: infrastruktury, bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i w drodze do szkoły, profilaktyki i zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu. Pani dyrektor zaprezentowała również przewidywane działania, które szkoła zamierza zrealizować do czerwca 2018 roku.
Ponadto każdy z zaproszonych gości przedstawił własne propozycje wsparcia szkoły w realizacji zadań wynikających z projektu.
Dyrektor i koordynatorzy projektu składają serdeczne podziękowania partnerom za dotychczasową współpracę i za podejmowanie nowych działań na rzecz utrzymania oraz poprawy bezpieczeństwa uczniów.

 

Autor: Małgorzata Koszyk, Teresa Tokarczyk
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.