Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu (Gimnazjum do 2017r.)

 • Zajęcia integracyjne
 • Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej
 • Klasa pierwsza tworzy koktaile
 • Występ z okazji Dnia Nauczyciela
 • Ślubowanie klas pierwszych
 • Wycieczka na Górę Miejską
 • Rycerze w naszej szkole
 • Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu
 • Wygrywamy w Zawodach Siłowych
 • Casting na św. Mikołaja
 • Happy Teddy Bear Day
 • slider
 • Konkurs My Christmas Card
Zajęcia integracyjne 1 Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej2 Klasa pierwsza tworzy koktaile3 Występ z okazji Dnia Nauczyciela4 Ślubowanie klas pierwszych5 Wycieczka na Górę Miejską6 Rycerze w naszej szkole7 Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu8 Wygrywamy w Zawodach Siłowych9 Casting na św. Mikołaja10 Happy Teddy Bear Day11 Jasełka 201712 Konkurs My Christmas Card13
jquery slider by WOWSlider.com v8.7
 

 

 

Spotkanie Partnerów Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa


20 lutego 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Starym Sączu odbyło się spotkanie Partnerów Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Głównym celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych działań szkoły, które były w ramach projektu realizowane przez ostatnie 5 lat. W związku z przekształcaniem placówki z gimnazjum na szkołę podstawową, szkoła będzie się ubiegać ponownie o Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” na kolejne lata.
Wśród zaproszonych gości znalazły się następujące osoby: starszy wizytator, pani Marta Sarota - Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, mł. asp. Tomasz Guzik - Komenda Miejska Policji w Starym Sączu, pani Małgorzata Mordarska - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starym Sączu, pani Anna Tokarczyk - przedstawiciel Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Starym Sączu, pani Małgorzata Marciszewska - Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, pan Marcin Sułkowski - Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu, pani Agata Miczołek - Placówka Wsparcia Dziennego w Starym Sączu, pani Józefa Zbrońska - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W spotkaniu brali udział również: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Starym Sączu - pani Wioletta Nowak, Z-ca Dyrektora - pani Joanna Pabian Rams, szkolni koordynatorzy projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa: pani Małgorzata Koszyk - pedagog szkolny, pani Teresa Tokarczyk - nauczyciel informatyki.
Spotkaniu przewodniczyła Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Starym Sączu Wioletta Nowak, która przedstawiła zakres zrealizowanych działań z zakresu: infrastruktury, bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i w drodze do szkoły, profilaktyki i zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu. Pani dyrektor zaprezentowała również przewidywane działania, które szkoła zamierza zrealizować do czerwca 2018 roku.
Ponadto każdy z zaproszonych gości przedstawił własne propozycje wsparcia szkoły w realizacji zadań wynikających z projektu.
Dyrektor i koordynatorzy projektu składają serdeczne podziękowania partnerom za dotychczasową współpracę i za podejmowanie nowych działań na rzecz utrzymania oraz poprawy bezpieczeństwa uczniów.

 

Autor: Małgorzata Koszyk, Teresa Tokarczyk
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.