• Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195 Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki 8
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Informacje dla uczniów przystępujących do egzaminu na kartę rowerową


Czwartoklasisto, Rodzicu Czwartoklasisty!

Przed przystąpieniem do egzaminu należy dostarczyć dla nauczyciela techniki ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ z podpisaną zgodą rodzica/prawnego opiekuna.

Arkusz zaliczeń dostępny jest u nauczyciela techniki lub do pobrania tutaj.

Na egzamin praktyczny możesz stawić się z własnym rowerem lub rowerem koleżanki lub kolegi. Rower powinien posiadać: światło białe z przodu, 2 światła czerwone z tyłu, dzwonek i sprawny hamulec.

 

Termin egzaminu na kartę rowerową – część praktyczna:

14.06.2018 r. (czwartek)

Klasa 4a - godz. 9:00

Klasa 4b - godz. 10:00

 

Zdanie egzaminu praktycznego obejmuje:

§        przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie,

§        jazda do przodu po prostej i po łukach,

§        jazda po wyznaczonym torze,

§        prawidłowe hamowanie i zatrzymanie w wyznaczonych miejscach,

§        właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe.

§        prawidłowy skręt w prawo lub lewo,

§        upewnienie się czy można skręcić (odwrócenie głowy)

§        zasygnalizowanie zmiany kierunku jazdy,

§        omijanie, slalom wolny między pachołkami

§        ogólne wrażenie (np. pewna jazda).

 

Wynik części praktycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo wykonała, co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego. Czas trwania to 10 minut.

 

W celu uzyskania karty rowerowej uczeń po zaliczeniu testu kwalifikacyjnego i jazdy na rowerze składa u nauczyciela następujące dokumenty:

– zdjęcie opisane danymi ucznia (imię i nazwisko, data urodzenia),

– arkusz zaliczeń

Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje nieodpłatnie uczniom kartę rowerową.

 

Wszystkim zdającym uczniom życzymy powodzenia

 

 

Autor: Agnieszka Obrzud, Justyna Tyka
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.