Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu               
 (Gimnazjum do 2017r.)

  • Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195
Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki
 
 
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

UCZNIOWIE PISZĄ... Projekt edukacyjny „Ciemności kryją ziemię”


Kontynuujemy podróż historyczną „Śladami ludności Żydowskiej” w ramach projektu edukacyjnego „Ciemności kryją ziemię” realizowanego przez młodzież SP nr 2 i LO w Starym Sączu

14 marca 2019 r. w starosądeckim Muzeum Regionalnym, podczas 13.¤Dni Księdza Tischnera miał miejsce wykład dr Łukasza Połomskiego pt.¤„Relacje polsko-żydowskie na Sądecczyźnie.

Na wstępie dr Łukasz Połomski przedstawił w zarysie historię osadnictwa Żydów na ziemiach polskich. Pierwsze wzmianki o ich pobycie w Polsce pochodzą z XIII wieku. Głównym tematem spotkania było przedstawienie dziejów ludności żydowskiej i relacji polsko-żydowskich na Sądecczyźnie od końca średniowiecza do końca okresu międzywojennego. Na zakończenie prelegent krótko omówił przebieg eksterminacji Żydów w czasie okupacji niemieckiej na Ziemi Sądeckiej. Po wykładzie udzielił odpowiedzi na kilka pytań zadanych przez publiczność.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Starym Sączu - Maksymilian Dyrek , Antoni Janczura , Karol Ogórek i Maksymilian Tokarczyk pod opieką pani mgr Marii Bielak oraz uczennice starosądeckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie - Dominika Chryczyk, Natalia Drożdż i Justyna Dłubacz wzięli też udział w dwudniowej wycieczce: Marki – Bełże – Warszawa w dniach 30 - 31 marca 2019r., zorganizowanej dla grup zaangażowanych w projekt.

Wycieczka rozpoczęła się od wizyty w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. Zwiedzający mogli podziwiać wyjątkową scenografię i eksponaty, wśród których znalazły się: filmy dokumentalne, listy, plakaty, grypsy, fotografie, a¤w wirtualnej części ekspozycji zapoznali się z dramatyczną historią rodziny Ulmów, która zapłaciła najwyższą cenę za uratowanie żydowskiej rodziny.

Następnym miejscem było Muzeum Pamięci w Bełżcu. To niemiecki obóz koncentracyjny z czasów II wojny światowej, do którego zostali wywiezieni m.in. Żydzi z getta w Starym Sączu. Zginęło tam pół miliona polskich Żydów.

Uczestnicy wycieczki uczcili pamięć ofiar Holokaustu, modląc się przy Pomniku Bohaterów Getta, a następnie udali się do nowoczesnego Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, pokazującego 1000 lat dziejów Żydów zamieszkujących Polskę. Nazwa „Polin” pochodzi z języka jidysz i¤języka hebrajskiego. Można ją tłumaczyć, jako „tutaj spocznij” lub „Polska”.

Bezpłatna wycieczka sfinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego miała na celu uświadomienie uczniom, jak tragiczne były lata II¤wojny światowej dla Żydów. Uczestnicy wyjazdu poszerzyli swoją wiedzę o „sprawiedliwych wśród narodów świata”, czyli o Polakach, którzy z¤poświęceniem i¤narażaniem życia ratowali ludność żydowską.

Kolejną częścią projektu była prelekcja, która odbyła się 1 kwietnia 2019 roku w LO w Starym Sączu. Prelekcję prowadziła pani Gabriela Jastrzębska – absolwentkę starosądeckiego LO z 2013 roku, a obecnie magister judaistyki. W spotkaniu udział wzięły klasy 7a i 7b ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Starym Sączu oraz klasy 1b i 2b z liceum. Pani Gabriela opowiadała historie polskich Żydów, a głównie tych, którzy mieszkali na Sądecczyźnie, mówiła o¤tradycji, kulturze i zwyczajach. W czasie spotkania młodzież mogła zobaczyć przedmioty używane przez Żydów oraz elementy męskiego stroju. Pod koniec prelekcji pani Gabriela odpowiedziała na kilka pytań oraz zaprezentowała swoją znajomość języka hebrajskiego.

        Zapraszamy do śledzenia strony internetowej szkoły, przygotowujemy jeszcze opowieść o historii Polaków i Żydów w Starym Sączu podczas II wojny światowej.

 

Galeria zdjęć

 

 

 

Autor: Urszula Janczura - kl.7a
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.