Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu               
 (Gimnazjum do 2017r.)

  • Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195
Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki
 
 
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Strona głowna -> Historia szkoły

 

HISTORIA SZKOŁY                                      HYMN GIMNAZJUM <posłuchaj>

Gimnazjum w Starym Sączu istnieje od 1 września 1999r. Powstało w wyniku reformy oświaty przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Od 11.06.2002r nosi imię Juliusza Słowackiego. Dnia 08.04.2002r. na wniosek Rady Pedagogicznej i¤Uczniowskiej Rady Szkolnej, Rada Miejska Starego Sącza uchwaliła nadanie „Gimnazjum w Starym Sączu imienia Juliusza Słowackiego oraz prawo posiadania własnego sztandaru”. Tradycje oświatowe naszej szkoły sięgają jednak znacznie odleglejszych czasów. Zmiany polityczno-społeczne, które nastąpiły w naszym kraju po 1989r. pozwoliły na przywrócenie Szkole Podstawowej Nr 2 imienia dawnego patrona, wieszcza narodowego - Juliusza Słowackiego. Odbyło się to w 11.11.1990r.  dzięki staraniom pani Haliny Pustułka, dyrektora szkoły od 1984r. Młodzież gimnazjum i mieszkańcy Starego Sącza dopiero w 2000r. doczekali się prawdziwej sali gimnastycznej, na którą czekali od lat 30-tych XX wieku. Budowa hali sportowej przy SP Nr 2, a później Gimnazjum w Starym Sączu mogła dojść do skutku dzięki staraniom posła na Sejm RP mgr M. Cyconia, burmistrza mgr M.¤Kuczaja i dyrektora szkoły mgr inż. S. Majcy (dyrektor od 1998r. do 2017r.)

 

Otwarcie hali sportowej
przy Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu

 

 

                      

 

 

Nadanie imienia Juliusza Słowackiego Gimnazjum w Starym Sączu

 

 

 

Gimnazjum prowadzi szeroką działalność oświatową, kulturalną i wychowawczą w środowisku Miasta i Gminy Stary Sącz. W szkole działają różnorodne organizacje i koła zainteresowań, które organizują i przygotowują młodzież do konkursów i olimpiad przedmiotowych, rozwijają zdolności i zainteresowania uczniów oraz realizują autorskie programy edukacyjne.

 

 
 
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.