Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu               
 (Gimnazjum do 2017r.)

 • Czytamy po angielsku...
 • Miło spędzamy czas...
 • Uczymy się w ciekawy sposób...
 • Dbamy o zdrowie...
 • Czytamy książki...
 • Recytujemy po angielsku...
 • Świętujemy ważne dni...
 • Rodzice robią nam niespodzianki...
 • Zapraszamy ciekawych gości...
 • Świętujemy Europejski Dzień Języków...
 • Jesteśmy otwarci na inne kultury...
 • Z radością witamy wiosnę...
 • Dbamy o relacje...
 • Wygrywamy nagrody...
 • Tradycje są dla nas ważne...
 • Dbamy o przyrodę...
 • Rozwijamy zainteresowania...
 • Troszczymy się o naszych bliskich...
 • Podejmujemy wyzwania...
 • Troszczymy się o innych...
 • Świetnie się bawimy...
 • Okazji do świętowania jest dużo...
 • image slider
 • Zaskakujemy innych...
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Strona głowna -> Liderzy Promocji Zdrowia

W naszej szkole działa grupa Liderów Promocji Zdrowia i Klub Wolontariatu pod kierunkiem pani pedagog, mgr Małgorzaty Koszyk.

Praca z grupą oparta jest na modelu nowoczesnej profilaktyki i promocji zdrowia, w myśl których profilaktyka to proces, który wspiera człowieka w prawidłowym rozwoju i zdrowym życiu poprzez angażowanie go w pozytywną działalność.

Działania realizowane przez grupę:

* Działania na rzecz instytucji lokalnych. Systematyczna praca wolontariuszy w instytucjach takich jak: przedszkola, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego, Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Gniazdo”.

* Zajęcia kształtujące umiejętności społeczne w grupie.

* Przygotowanie i prowadzenie różnorodnych imprez jako alternatywy pozytywnego spędzania czasu wolnego.

* Organizacja razem z biblioteką szkolną akcji charytatywnych: „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”, „Góra grosza”, „Koncert Nadziei” na rzecz dzieci chorych.

* Realizacja Programów Profilaktycznych na rzecz rodzin: „Bliżej zdrowia, bliżej rodziny” oraz „Rodzina, Miłość, Bezpieczeństwo, Zaufanie”.

* Realizacja Programu Profilaktycznego „Uzależnienia – złodzieje młodości”.

* Realizacja Projektów przygotowujących uczniów do niesienia pomocy potrzebującym „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”.

 

Programy Profilaktyczne realizowane w szkole:

Program profilaktyczny „Uzależnienia - złodzieje młodości”

Program profilaktyczny „BLIŻEJ ZDROWIA, BLIŻEJ RODZINY”

Program "Jakie szczęście mieć rodzinę"

Program Profilaktyczny "PROMUJEMY BEZPIECZNĄ SZKOŁĘ BEZ PRZEMOCY I NAŁOGÓW" 

 

Działania podejmowane w latach 2012-2018:

21-11-2018 Arkadio - spotkanie koncertowe

19-11-2018 Zintegrowana polityka bezpieczeństwa w "Dwójce"

5-11-2018 Staramy się o tytuł Lidera Szkoły Promującej Bezpieczeństwo

29-30.10.2018 Archipelag skarbów - zajęcia profilaktyczne

19-10-2018 Szkoleniowo – integracyjny wyjazd Młodzieżowych Liderów Promocji Zdrowia

12.04.2018 Szkolny Dzień Promocji Zdrowia

6.04.2018 Gminne Obchody Światowego Dnia Zdrowia

21.03.2018 Gminny Dzień Zdrowia

16-19.12.2017 Wizyta Wolontariuszy i Liderów Promocji Zdrowia w Ośrodku Pomocy Społeznej w Starym Sączu

1-12-2017  Światowy Dzień AIDS - Uczymy się TOLERANCJI

28-11-2017 Zajęcia w ramach Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa

7-11-2017 Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa

30-10-2017 Charytatywna Loteria Fantowa

22-09-2017 Zajęcia integracyjne w klasie IV

06-04-2017 Gminne Obchody Światowego Dnia Zdrowia

25.10.2016 Ślubowanie Liderów Promocji Zdrowia

12.04.2016 Dbamy o zdrowie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.